Pravidla

Pravidla použití osobních údajů

Níže uvedené odstavce podrobněji popisují, jakým způsobem smí provozovatel použít vaše osobní údaje a s kým je může sdílet.

Využití kontaktních údajů

Provozovatel a vybrané třetí strany, jejichž seznam je vždy zveřejněn na stránkách ladegustationonline.cz, mohou informace, které poskytnete provozovateli na určitých webových stránkách, použít pro marketingové účely. Tyto informace však nesmí být použity k zasílání spamů a jiných obtěžujících zpráv či dokumentů. Provozovatel si vyhrazuje právo uveřejnit celá jména, příjmení a firmu účastníka na seznamech účastníků jednotlivých setkání.
Poskytovatel dodržuje Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 6. října 2016.